งานแนะแนว

นางภัสรา คมขำ
ครู
หัวหน้างานแนะแนว
อีเมล์ : Pasara_suk@hotmail.co.th

นางสาวขนษฐา เฉียวกุล
ครู

นางพรทิพย์ ราชภักดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0825193663
อีเมล์ : prajchapakdee@gmail.com