สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
            ศ.ร.ช.                 หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียนศรีราชา
            วงกลมที่ล้อมรอบ  หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
            ช่อชัยพฤกษ์         หมายถึง เกียนติยศความสง่างาม
            คบเพลิงและรัศมี   หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้ต้นไม้ประจำโรงเรียน  "ต้นอินทนิน"
 
            อินทนิล เป็นไม้ยืนต้น เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบทั่วทุกภาค จะพบมากในป่าดงดิบภาคใต้ มีดอกสีม่วง สวยงาม มีชื่อในแต่ละท้องถิ่นต่าง ๆ กัน เช่น ตะแบกอินเดีย  ตะแบกดำ