คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Pitak.director@gmail.com

นางชลาลัย มณีเขียว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : chalalai7829@gmail.com

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : fongfa98@gmail.com

นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : karunporn9@gmail.com

นางสาวปางรัก สำแดงเดช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : pangrak@gmail.com