วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญของโรงเรียน               " เก่งวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ"

ปรัชญาของโรงเรียน                  สจฺจํ เว อมตา วาจา        "คำสัตย์แล คือ วาจาที่ไม่ตาย"