ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ชี้แจงการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 10) 14 มิ.ย. 64
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน สหกรณ์โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 248) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้า โรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 186) 15 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 297) 23 เม.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนสู่การมีงานทำ (อ่าน 196) 02 เม.ย. 64
ฝีมือศิลปะ เมนูสุดน่ากินบนจานกระดาษ สวยจนหิว (อ่าน 346) 18 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 482) 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ (อ่าน 301) 12 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 457) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 248) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net )ระดับชั้ (อ่าน 301) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 3292) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้ (อ่าน 3317) 28 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 3267) 01 ธ.ค. 63
การชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนศรีราชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3601) 28 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์จากงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนศรีราชา เรื่องการนำฝากเงินเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 3466) 31 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 3783) 26 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14509) 18 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 3504) 16 ก.ค. 63
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5464) 11 มิ.ย. 63
สถิติการรับนักเรียน และ ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5213) 26 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส (อ่าน 4149) 12 พ.ค. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ฯ ฉบับที่ 2 (อ่าน 5451) 27 เม.ย. 63
ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5003) 27 เม.ย. 63
เลื่อนกำหนดการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3954) 30 มี.ค. 63
เลื่อนกำหนดการการเรียนปรับพื้นฐาน ม. 1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี 2663 (อ่าน 3974) 30 มี.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6138) 18 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3760) 18 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโคนา (อ่าน 4464) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3996) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ปีการศึกษา 2563 (อันดับสำรอง) (อ่าน 3704) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563 (อันดับสำรอง) (อ่าน 3872) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4625) 11 มี.ค. 63
ประกาศ การยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (รอบที่ 2) (อ่าน 3639) 09 มี.ค. 63
ประกาศ กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3605) 09 มี.ค. 63
ประกาศ แจ้งเรื่องการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีก (อ่าน 3672) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 Mini Englis (อ่าน 3025) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 วิทยาศาสตร์ (อ่าน 3039) 06 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โควตาพิเศษ รายชื่อสำรอง) (อ่าน 3028) 06 มี.ค. 63