ข่าวสารวิชาการ
งานวันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง 2563
 
            ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการ "เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง" ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันทักษะของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Korean Cover Dance กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ และอีกมากมาย ทางโรงเรียนศรีราชายินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-310177 
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนปกติเต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียน 100%)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2563  enlightened
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2561

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf


รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
 
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561