ข่าวสารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภ
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนศรีราชา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
แนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV
ช่วงของการหยุดเรียน ปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ
ฝายวิชาการแนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV ผ่านลิงค์ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ของ ม.ต้น จะเป็นรายการสด
ของ ม.ปลาย จะเป็นวิชาและเนื้อหาให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนได้
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19
                เนื่อจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนศรีราชา จึงขอความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานวันวิชาการ “เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง” ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงเรียนศรีราชาจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 
งานวันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง 2563
 
            ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการ "เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง" ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันทักษะของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Korean Cover Dance กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ และอีกมากมาย ทางโรงเรียนศรีราชายินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-310177 
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนปกติเต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียน 100%)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2563  enlightened
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2561

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf


รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
 
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561