ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
เลื่อนการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ม. ๓ และ ม. ๖ (อ่าน 34) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1084) 27 มี.ค. 63
ประกาศผลการเลื่อนชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 138) 21 มี.ค. 63