ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5767) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9414) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้น (อ่าน 7572) 18 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนย้ายโอน​ และ ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4192) 07 พ.ค. 63
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปี 2563 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี (อ่าน 15465) 02 พ.ค. 63
เลื่อนการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ม. ๓ และ ม. ๖ (อ่าน 3542) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6672) 27 มี.ค. 63
ประกาศผลการเลื่อนชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3703) 21 มี.ค. 63