ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 56) 30 มี.ค. 66
กำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 28) 30 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 557) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (อ่าน 1432) 28 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนย้ายโอนปี 66 (อ่าน 328) 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 (อ่าน 335) 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 นอกเขต (อ่าน 473) 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 ในเขต (อ่าน 549) 20 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 751) 09 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Mini English Program : MEP (อ่าน 457) 08 มี.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 293) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4(Gifted) (อ่าน 502) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1(MEP) (อ่าน 412) 01 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ (อ่าน 740) 27 ก.พ. 66
งานวิจัยโรงเรียนศรีราชาขอแสดงความยินดีกับคุณครูนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 114) 14 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 887) 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3387) 21 ม.ค. 66
ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 194) 18 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 375) 29 พ.ย. 65
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (อ่าน 248) 26 พ.ย. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 246) 24 พ.ย. 65
การปรับลดเวลาเรียนใหม่ ในช่วงกิจกรรมกีฬาสี (อ่าน 211) 21 พ.ย. 65
เช็คผลการแข่งขัน (อ่าน 47) 18 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 183) 17 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านวิชาการ (อ่าน 334) 16 พ.ย. 65
MOE Safety Center ภัยที่เกิดจากการ Bully (อ่าน 174) 15 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 171) 15 พ.ย. 65
การปรับลดเวลาเรียนในช่วงการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-แดง เกมส์ (อ่าน 189) 08 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 439) 26 ก.ย. 65
ผลการแข่งขัน Infographic และDecoding Game กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 450) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 07 ส.ค. 65
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 1114) 21 มิ.ย. 65
10 วิธีหลีกหนียาเสพติด (อ่าน 2017) 21 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 873) 05 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 786) 19 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารและร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 837) 04 เม.ย. 65
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้า โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1528) 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3876) 02 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3811) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3726) 22 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ covid-19 (อ่าน 4025) 25 ธ.ค. 64
มาตรการป้องกันตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพทยระบาดของcovid-19 ในสถานศึกษา โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 3732) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ปกครองนักเรียน โดยปรับลดเงิน บำรุงการศึกษา (อ่าน 3871) 24 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3941) 16 พ.ย. 64
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (อ่าน 3777) 13 ต.ค. 64
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีราชาในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 4569) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง มิขฉาชีพหลอกให้รับอินเตอร์เน็ตซิม (อ่าน 3746) 24 ส.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3866) 11 ส.ค. 64
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3685) 11 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 3618) 21 ก.ค. 64