ภาพกิจกรรม
การประชุมรับฟัง ความคิดเห็นนักเรียนภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคมพ.ศ. 2563 
     ทางโรงเรียนศรีราชาได้จัดให้มีการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นนักเรียนภายในสถานศึกษา    เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก  โดยมีท่านผู้อำนวยการ  ณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล   เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งคณะครู  ตัวแทนสภานักเรียน  และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 
     ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในหลากหลายด้าน  หลากหลายมิติ  ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน  การดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ทางโรงเรียนและผู้แทนครูรวมถึงท่านผู้อำนวยการ ก็ได้รับฟังและมีการพิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในเรื่องที่เรียนร้องขอ  อาทิเช่น เรื่องการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง  หากผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย และสามารถไว้ผมหน้าม้าได้  รวมไปถึงเรื่องการใส่ถุงเท้าพื้นดำก็อนุญาตให้ทำได้  แต่ต้องมีความยาวเหนือข้อเท้า ไม่ข้อสั้น และไม่มีลวดลายหรือหลากสีสัน เป็นต้น 
 
     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือปรับรุงเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,14:57   อ่าน 61 ครั้ง