ภาพกิจกรรม
การแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน
ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนศรีราขา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะวิทยากร จากเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ให้เกียรติข้ามาแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน ตามโครงการ "การแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน" โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อ ให้เยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดอัคคีภัย และได้ทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยง และวิธีการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

กิตติชัย ณัฐเมศ : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,10:09   อ่าน 127 ครั้ง