ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะคุณครูและบุคคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
               ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนศรีราชา ได้จัดให้มีการประชุมคณะคุณครูและบุคคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ  ณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูลเป็นประธานในการประชุม  การประชุมในครั้งนี้  ได้มีการชี้แจงถึงมาตรการของโรงเรียน 
ในการคัดกรองและดูแลนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน   ระหว่างเรียน  จนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียน รวมไปถึงมาตรการในการจัดชั้นเรียน   ตารางเรียน  ให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคน  
"Keep distancing to be together again"  "รักษาระยะห่าง เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอีก"   แล้วพบกันวันเปิดเทอมค่ะ

 
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,23:31   อ่าน 155 ครั้ง