ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ MEP และ Gifted ปีการศึกษา 2563
          ในวันที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนศรีราชาได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.1และ Gifted ระดับชั้น ม.4 ในช่วงเช้าก่อนเข้ากิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง  เพื่อป้องกันโรค Covid 19  ผู้ปกครอง  นักเรียน และบุคคลกรของทางโรงเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมการประชุม  รวมถึงทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ประจำจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
 
         กิจกรรมในวันนี้ผู้ปกครองจะได้พบกับท่านผู้อำนวยการเพื่อได้รับทราบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และ นโยบายของทางโรงเรียน  ในการเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 และม.4 ของห้องเรียนพิเศษ MEP และ Gifted เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน
 
 
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน ภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,14:28   อ่าน 656 ครั้ง