นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีราชา
 

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ขั้นตอน และใบสม้คร  คลิก ที่ ดาวน์โหลดไฟล์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
(ในส่วนของกองทับบก) ประจำปีการศึกษา 2563

 
 

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
(ในส่วนของกองทับเรือ) ประจำปีการศึกษา 2563

 
 

 
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
(หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563