กิจกรรมแนะแนว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio
http://www.sriracha.ac.th/gallery-detail_103000