ข่าวสารวิชาการ
แนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV
ช่วงของการหยุดเรียน ปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ
ฝายวิชาการแนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV ผ่านลิงค์ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ของ ม.ต้น จะเป็นรายการสด
ของ ม.ปลาย จะเป็นวิชาและเนื้อหาให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนได้
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,13:35   อ่าน 3087 ครั้ง