ข่าวสารวิชาการ
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2561

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf


รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
 
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
 
 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:28   อ่าน 779 ครั้ง