ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศโรงเรียนศรีราชา รับนักเรียนย้าย-โอน ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับสมัครนักเรียนย้าย-โอน ผ่านระบบออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564

 

โปรดอ่านระเบียบการสมัคร และขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ให้เข้าใจก่อนคลิกกรอกใบสมัคร


  • ระเบียบการสมัครนักเรียนย้ายโอน

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร ในระบบ สมัครเรียนออนไลน์

2. พิมพ์ใบสมัคร เพื่อลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

3. แสกนเอกสาร ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือถ่ายรูปประกอบด้วย

  •      - ใบสมัคร (พิมพ์ออกมาติดรูปถ่ายพร้อมเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว)

  •      - บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

  •      - ใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา

  •      - ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม

4. อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ คลิกที่ภาพ ส่งใบสมัครออนไลน์ ย้ายโอน

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำทำการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารที่ส่งมา

    ผู้สมัครติดตามสถานะการสมัครได้ในหน้าเว็บที่กรอกใบสมัคร หากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารแล้ว สถานะการสมัครจะเปลี่ยนเป็น  ยืนยันการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

6. ประกาศผลการพิจจารณา วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ป้ายนิเทศ โดมหน้าอาคาร  4 และทางหน้าเว็บไซต์ www.sriracha.ac.th

7. ผู้สมัครเตรียมเอกสารและใบสมัครตัวจริงที่ติดรูปมายื่นเป็นหลักฐานด้วยในวันรายงานตัว วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

1. เตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมก่อนการ กรอกใบสมัคร >>

2. คลิกที่ ปุ่ม กรอกใบสมัคร >> ด้านบนทางขวามือ

3. คลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการจะสมัคร และ เลือกประเภท

      กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 หรือ ม.6 ให้เลือก สมัครนักเรียนย้ายโอน

4. กรอกข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่อยู่ของนักเรียนให้ครบถ้วน

5. วุฒิที่ใช้สมัคร ให้เลือกจากตัวเลือกดังนี้

     กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 หรือ ม.6 ให้เลือก มัธยมศึกษาปีที่ (ระดับชั้นล่าสุดที่เรียน)

6. แผนการเรียน สามารถเลือกได้ 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 และ ม.3 ให้เลือก (ย้ายโอน ม.2 และ ม.3) ไม่มีแผนการเรียน   ทั้ง 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.5 ให้เลือก แผนการเรียนที่ขึ้นต้นด้วย (ย้ายโอน ม.5 ) *******   ทั้ง 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.6 ให้เลือก แผนการเรียนที่ขึ้นต้นด้วย (ย้ายโอน ม.6 ) *******   ทั้ง 2 อันดับ

7. กรอกข้อมูลครอบครัวให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

8. ข้อมูลของท่านจะแสดงขึ้นบนหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

    ** หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดให้คลิกที่ แก้ไขข้อมุล ปุ่มจะอยู่ด้านบนของข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

9.  พิมพ์ใบสมัคร ด้วยกระดาษ ขนาด A4  ลงชื่อ ผู้สมัคร ในใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย ชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่เครื่องประดับ ขนาด 1 นิ้ว ที่กรอบรูปถ่าย มุมบนขวามือของใบสมัคร

10.   เตรียม ใบสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม ของผู้สมัคร ให้พร้อมจากนั้นทำการแสกนเอกสารให้เป็นไฟล์ .pdf หรือ ถ่ายรูป เพื่อเตรียม อัพโหลดส่งให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นตอนต่อไป

จากนั้น กลับสู่หน้าเว็บ

ประกาศโรงเรียนศรีราชา รับนักเรียนย้าย-โอน ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

คลิก เลือกที่ภาพ  ส่งใบสมัครออนไลน์  ย้ายโอน

 


*** ระบบจะบอกให้ท่าน ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี G-mail ของ google เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้อัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ท หากโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่าน ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ท่านสามารถ กรอกข้อมูลเพื่อส่งใบสมัครได้เลย ***

หลังการคลิกปุ่ม  ส่ง ในหน้าส่งใบสมัครออนไลน์ ท่านจะได้รับสำเนาคำตอบของท่านเองทาง E-mail โปรดตรวจสอบ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,15:00   อ่าน 4090 ครั้ง