ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อันดับสำรอง ) ประจำปีการศึกษา 2563
 

 
ประกาศเรื่องรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 

 
ประกาศเรื่องรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


 
            ด้วยโรงเรียนศรีราชาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีการเเข่งขันการสอบคัดเลือกสูง ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้เพียง 1 รอบเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถเขียนแบบแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สามารถส่งเอกสารได้ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 
แบบแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 สพม. 18 (ชลบุรี)   
enlightenedenlightenedenlightened คลิกที่นี่ enlightenedenlightenedenlightened


 
 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,17:37   อ่าน 10628 ครั้ง