ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2563  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท นอกเขตพื้นที่ นักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563


 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อันดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

 
 


ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 
 

 
           ด้วยโรงเรียนศรีราชาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีการเเข่งขันการสอบคัดเลือกสูง ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้เพียง 1 รอบเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถเขียนแบบแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สามารถส่งเอกสารได้ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 
 
แบบแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 สพม. 18 (ชลบุรี)   
enlightenedenlightenedenlightened คลิกที่นี่ enlightenedenlightenedenlightened
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,21:47   อ่าน 14907 ครั้ง