ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้น
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรายชื่อ enlightened  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก yes  นอกเขต/นักเรียนทั่วไป
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก yes  ในเขตพื้นที่บริการ       

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก yes  ม.4     
                     

 
                      (เลือกแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป : เน้นกีฬา)
         

     
smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพด้านทักษะกีฬา
                         (เลือกแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป : เน้นกีฬา)
                          สอบวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.


 
laugh ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,19:17   อ่าน 12421 ครั้ง