ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปี 2563 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปี 2563

โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

-------------------------------------------------------------------------------

 

สมัครนักเรียนออนไลน์  คลิก ---->>>

         

 

 

หรือ ถ่าย QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์  ที่นี่ enlightened

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

1. เลือกประเภทที่ต้องการสมัคร

2. กดเลือก กรอกใบสมัคร และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน  และแนบไฟล์รูปภาพ .jpg  

4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ) และ กดบันทึก

5. พิมพ์ใบสมัคร (และนำเอกสารใบสมัครออนไลน์ มายื่นในวันสอบคัดเลือก)

6. หากต้องการแก้ไขใบสมัคร ให้กดเลือก แก้ไขใบสมัคร หากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด ให้ตรงกับที่บันทึกไว้ตอนสมัคร (ไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนได้)

7. หากต้องการพิมพ์ใบสมัคร ให้กดเลือก ตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัคร กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ให้ตรงกับที่บันทึกไว้ตอนสมัคร

8. ติดตามประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ www.sriracha.ac.th  หรือ เพจ Facebook : SRIRACHA SCHOOL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปวีดีโอ ขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
https://drive.google.com/file/d/1OR9oWrI6Y7DtetyPCtk49uJM_RJk8Uvw/view?usp=sharing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
 1. มีปัญหาในการสมัครออนไลน์ติดต่อฝ่ายวิชาการ 038-310177 , 082-7121814  ,089-4752998
 2. ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.sriracha.ac.th    หรือ  เพจ Facebook : SRIRACHA SCHOOL

 

ดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,20:42   อ่าน 15408 ครั้ง