ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
รับสมัครนักเรียน ย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนย้าย-โอน ผ่านระบบออนไลน์
สำหรับนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2563


โปรดอ่านระเบียบการสมัคร และขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ให้เข้าใจก่อนคลิกกรอกใบสมัคร

ระเบียบการสมัครเรียนออนไลน์

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร ในระบบ สมัครเรียนออนไลน์

2. พิมพ์ใบสมัคร เพื่อลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย

3. แสกนเอกสาร ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .pdf ประกอบด้วย

  •      - ใบสมัคร

  •      - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

  •      - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา

4. อัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ ส่งใบสมัครออนไลน์

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำทำการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารที่ส่งมา

6. ผู้สมัครรอฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

7. ผู้สมัครเตรียมเอกสารและใบสมัครตัวจริงที่ติดรูปมายื่นเป็นหลักฐานด้วยในวันสอบ

*** กำหนดการ วัน และเวลา สอบ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป ***

 


ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

1. เตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมก่อนการลงทะเบียนสมัครเรียน

2. คลิกที่ ปุ่ม กรอกใบสมัคร ด้านบนทางขวามือ

3. คลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการจะสมัคร และ เลือกประเภท

กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 หรือ ม.6 ให้เลือก นักเรียนย้ายโอน

4. กรอกข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่อยู่ของนักเรียนให้ครบถ้วน

5. วุฒิที่ใช้สมัคร ให้เลือกจากตัวเลือกดังนี้

กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 หรือ ม.6 ให้เลือก มัธยมศึกษาปีที่ (ระดับชั้นล่าสุดที่เรียน)

6. แผนการเรียน สามารถเลือกได้ 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.2 และ ม.3 ให้เลือก (ย้ายโอน ม.2 และ ม.3) ไม่มีแผนการเรียน   ทั้ง 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.5 ให้เลือก แผนการเรียนที่ขึ้นต้นด้วย (ย้ายโอน ม.5 ) *******   ทั้ง 2 อันดับ

กรณี สมัครย้ายโอน ม.6 ให้เลือก แผนการเรียนที่ขึ้นต้นด้วย (ย้ายโอน ม.6 ) *******   ทั้ง 2 อันดับ

7. กรอกข้อมูลครอบครัวให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

8. ข้อมูลของท่านจะแสดงขึ้นบนหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

    ** หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดให้คลิกที่ แก้ไขข้อมุล ปุ่มจะอยู่ด้านบนของข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

9.  พิมพ์ใบสมัคร ด้วยกระดาษ ขนาด A4  ลงชื่อ ผู้สมัคร ในใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย ชุดนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่เครื่องประดับ ที่กรอบ รูปถ่าย มุมบนขวามือของใบสมัคร

10.   เตรียม ใบสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา ของผู้สมัคร ให้พร้อมจากนั้นทำการแสกนเอกสารให้เป็นไฟล์ .pdf  เพื่อเตรียม อัพโหลดส่งให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นคลิก เลือก  ส่งใบสมัครออนไลน์  ย้ายโอน

 


*** ระบบจะบอกให้ท่าน ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี G-mail ของ google เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้อัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ท หากโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่าน ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ท่านสามารถ กรอกข้อมูลเพื่อส่งใบสมัครได้เลย ***

หลังการคลิกปุ่ม  ส่ง ในหน้าส่งใบสมัครออนไลน์ ท่านจะได้รับสำเนาคำตอบของท่านเองทาง E-mail โปรดตรวจสอบ


 

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,11:36   อ่าน 2569 ครั้ง