ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
ประกาศผลการเลื่อนชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2563
                    ตามที่โรงเรียนศรีราชาได้กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เลือก
รายวิชาที่นักเรียนสนใจในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนได้กำหนดแนวทางการเลื่อนชั้นเป็น
๙ กลุ่มรายวิชา ตามประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การเลื่อนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนศรีราชา ได้ดำเนินการจัดชั้นเรียนตามที่นักเรียนได้แจ้ง
ความจำนงเลือกกลุ่มวิชา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

คลิกเพื่อดาวโหลด ประกาศรายชื่อแบบแยกรายห้อง

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,21:51   อ่าน 568 ครั้ง