ข่าวสารงานแนะแนว
ปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง  จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
 
งานแนะแนวโรงเรียนศรีราชา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,18:00   อ่าน 7812 ครั้ง