ข่าวสารงานแนะแนว
กยศ. สนับสนุนการวางแผนการศึกษาและการเงิน ปีการศึกษา 2563
          ในปีการศึกษา 2563 กยศ. พร้อมสนับสนุนการวางแผนการศึกษาและการเงินให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถกู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ โดยให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2 ลักษณะ ดังนี้
1 นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศน้องๆ ที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดประกาศกำหนดลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ได้    ที่นี่เลย


 
งานแนะแนวโรงเรียนศรีราชา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,17:30   อ่าน 7922 ครั้ง