ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ใครงการไทยมีงานทำ
ประชาสัมพันธ์ใครงการไทยมีงานทำ
      กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทยเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลก

https://thaimengaantam.doe.go.th/
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2566,11:06   อ่าน 324 ครั้ง