ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับลดเวลาเรียนใหม่ ในช่วงกิจกรรมกีฬาสี
ด้วยฝ่ายวิชาการได้มีการปรับลดเวลาเรียนใหม่ เนื่องจากมีนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและขึ้นเรียนไม่ทัน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันมากขึ้น จึงได้ปรับเวลาตามตาราง(ใหม่)ดังกล่าว 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,16:57   อ่าน 35 ครั้ง