ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโคนา
ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,17:20   อ่าน 1163 ครั้ง