การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document O36 รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนศรีราชา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.52 KB