เก่งวิชา

กีฬาดี

มีน้ำใจ

"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
school

ผลงาน

ผลงานนักเรียน.

~ ความภูมิใจของศรีราชา ~
  • งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
  • อ่านต่อ
~ ความภูมิใจของศรีราชา ~
  • นายณัฐกิตติ์ เนตรสุริวงค์ นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนศรีราชา นักกีฬาบาส...
  • อ่านต่อ
~ ปฐมนิเทศนักเรียน ~
  • พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของลูกฟ้าแดง...
  • อ่านต่อ
~ ประกวด TO BE NUMBER ONE ~
  • สำหรับคนที่สนใจจะลง ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 ...
  • อ่านต่อ

Call
Whatsapp