"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล


5 พฤศจิกายน 2561


กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562

 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 WebApp แข่งทักษะ มอต้น
WebApp แข่งทักษะ มอปลาย
Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748
E-Mail :: Sriracha.1211@gmail.com