"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561


29 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมขยายโรงอาหาร
โครงสร้างเหล็กมุงหลังคาด้วยเมทัลชีทของ โรงเรียนศรีราชา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม

Download เอกสาร


สถิตจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562


สถิตจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 WebApp แข่งทักษะ มอต้น
WebApp แข่งทักษะ มอปลาย
Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748
E-Mail :: Sriracha.1211@gmail.com