ภาพกิจกรรม
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนศรีราชาได้กำหนดให้เป็นวันรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะมีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสองช่วงได้แก่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อเป็นการลดความแออัดของจำนวนคน ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ในวันเดียวกันนี้ยังมีการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียน  มีการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนต่างๆ อาทิเช่น สมุดกระเป๋านักเรียน รวมไปถึงเครื่องแบบต่างๆ ที่มีความจำเป็น  และผู้ปกครองก็ได้พบปะกับคุณครูที่ปรึกษา เพื่ออธิบายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน และโรงเรียน เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/11SfE4JJujbI1E8kc6Rx_Trkk08dH8gWS?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/11WnKLvUxqSoSs2qzk5e1el89onqUoTI0?usp=sharing
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,22:17   อ่าน 412 ครั้ง