ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   โรงเรียนศรีราชาได้เปิดรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้ทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่  23 พฤษภาคม 2564
    โดยในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนและจัดห้องสอบให้มีจำนวนผู้สอบเพียง 20 คนต่อ 1 ห้องเท่านั้นเพื่อลดความแออัดในห้องสอบ  มีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ประจำจุดต่างๆ ในโรงเรียน  มีคณะครูคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าสอบ ตั้งแต่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน จนกระทั่งการสอบเสร็จสิ้น ในเวลา 12.00 น.

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/11E1oYpMUqCHscbYJvWPw6-0j6pbCx2-j?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/11Q3Ndm27pF32ZDjYYxOg2OLbaq0xt3fY?usp=sharing


โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,22:12   อ่าน 314 ครั้ง