ภาพกิจกรรม
พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563
      ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีราชาได้จัดให้มีพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายณัฐเมศร์ วรรณขาว หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน   และนายพูลทรัพย์ สุตะโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/10qQXZgBzmfn9dnNN6U0qesvv52gutYf_?usp=sharing
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,17:50   อ่าน 715 ครั้ง