ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2563
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/1DvmFC3xlEAeqbP2CXiF_1YO5eF21kvff?usp=sharing
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,13:09   อ่าน 296 ครั้ง