ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน
             ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลานพฤกษาในช่วงเวลา 8.30 -12.00 น. โดยมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 3 พรรค ได้แก่ พรรคคะวะโต หมายเลข 1 พรรคนี้ไม่ทักมาเลยนะ หมายเลข 2 พรรคเสขรพระมหาเทวีเจ้า เบอร์ 3 กิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ได้นำเครื่องนับคะแนนการเลือกตั้งมาให้ใช้ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ด้วย "ประชาธิปไตย ต้องปลูกฝังตั้งแต่ที่โรงเรียน"

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/10o8Yyc6PHyCGxaOgL9FIXeNPJfsKbvNE?usp=sharing

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:59   อ่าน 453 ครั้ง