ภาพกิจกรรม
อำลานิสิตฝึกประสบการณ์สอน
 
      ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีราชาได้มีโอกาสได้ต้อนรับนิสิตปฏิบัติการสอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(ชลบุรี) และในเดือนมีนาคม 2564 นี้กำลังจะสิ้นสุดปีการศึกษาแล้ว ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีราชา จึงได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการขอบคุณและอำลานิสิตปฏิบัติการสอนที่กำลังจะปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้น โดยมีท่านรองผู้อำนวยการรมิดา ภูพิลา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนิสิตปฏิบัติการสอนทุกท่านเพื่อแทนคำขอบคุณ  และหวังว่านิสิตปฏิบัติการสอนทุกท่านจะได้รับประสบการณ์อันดีเพื่อนำไปใช้บนเส้นทางความเป็นครูในอนาคตต่อไป


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 
https://drive.google.com/drive/folders/10eaHtPA7tyekPh9v9339B8qXcMiQkKXF?usp=sharing

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:58   อ่าน 658 ครั้ง