ภาพกิจกรรม
chinese new year 2021
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดนิทรรศการงานวันตรุษจีน ในวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณหน้าอาคาร 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความล้ำหน้าทางความคิด สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายในงานมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันตรุษจีน พร้อมทั้งจัดบรรยากาศเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดงถึงวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งของชาวจีน โดยมีท่านผู้อำนวยการณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิด และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูและตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
สมพร คชบาง : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
คลิก yes 
https://drive.google.com/drive/folders/1-lxboAZNyShzN14YWP7Nwh_fihIW1mQg?usp=sharing
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,13:22   อ่าน 71 ครั้ง