ภาพกิจกรรม
งานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชาฟ้า-แดงประจำปีการศึกษา 2563
 
 
                  ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนศรีราชา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล  คณะผู้บริหาร  คณะคุณครู และนักเรียน รร.ศรีราชา  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานวันวิชาการ  เปิดบ้านศรีราชาฟ้า-แดงประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มาเป็นประธานในการเปิดงาน
 
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระต่างๆ  การออกร้านขายของหรือตลาดนัดอาชีพของนักเรียนโรงเรียนศรีราชา  การแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาอื่น  ช่วงบ่ายก็มีการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักเรียนของโรงเรียนศรีราชา   ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับความสนใจจากนักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลที่ได้จากการกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะในการดำรงชีวิตต่อไป เพราะว่า "วิชาการสอนให้คนมีงานทำกิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น" อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก yes https://drive.google.com/drive/folders/1q-x4zQX5nNpMRKnGDOqYkhCDq5LdA4-h?usp=sharing

 

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,14:43   อ่าน 132 ครั้ง