ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการวันดินโลกขึ้น ปี 2563
          "วันดินโลก" ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนศรีราชาจึงได้จัดงานนิทรรศการวันดินโลกขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563  โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ รมิดา ภูพิลา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  โดยในนิทรรศการได้จัดแสดงดินประเภทต่างๆ  ประโยช์จากดิน และผลผลิตที่เกิดจากดิน
มีนักเรียนและคุณครูให้ความสนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก
 
           วันดินโลกเป็นวันสำคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม
 
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,14:58   อ่าน 144 ครั้ง