ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบติดตาม การดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงาน ปปช
           ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2563  ทางโรงเรียนศรีราชาได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี   ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,14:05   อ่าน 371 ครั้ง