ภาพกิจกรรม
การพัฒนาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน
           ถึงแม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่โรงเรียนของเราไม่หยุดพัฒนา เพราะในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ทางโรงเรียนศรีราชาได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนหลายแห่ง อาทิเช่น  อาคารหอประชุม  ลานหน้าโรงยิม  ห้องปาริชาติ  ลานจอดรถ  ถนนหน้าอาคาร 6 ฯลฯ  ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านผู้อำนวยการ ณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  โดยจุดประสงค์ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปีการศึกษาใหม่นี้ เป็นต้นไป รับรองได้ว่า นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ ๆ ที่สดใสกว่าเดิมอย่างแน่นอน อดใจรออีกไม่นาน แล้วพบกันวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563

 
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,15:44   อ่าน 458 ครั้ง