เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ศ.ร.ช. หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียนศรีราชา
วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียนติยศความสง่างาม
คบเพลิงและรัศมี หมายถึง ความโชติช่วง สว่างไสวแห่งความรู้

อักษรย่อ

"ศ.ร.ช."


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

"ต้นอินทนิน"


ปรัชญาของโรงเรียน

สจฺจํ เว อมตา วาจา "คำสัตย์แล คือ วาจาที่ไม่ตาย"

คำขวัญของโรงเรียน

" เก่งวิชา กีฬาดี มีน้ำใจ"


สีประจำโรงเรียน

"ฟ้า - แดง"

Call
Whatsapp