การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โรงเรียนศรีราชา จ. ชลบุรี


******************************************************************************************************
Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

******************************************************************************************************
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

******************************************************************************************************
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::
เอกสารเผยแพร่

******************************************************************************************************
ที่   Download
   
1    Logbook โรงเรียนศรีราชา PDF WORD
Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748

chalongw@yahoo.com
19/07/2001 webmaster